Oplevelsesledelse

Oplevelsesledelse, der handler om ledelse af oplevelsesøkonomien, har en tiltagende betydning i det nationale, regionale og globale samfund. Oplevelsesøkonomien udgør 7-12 procent af økonomien i de skandinaviske lande og er i vækst. 

Baggrunden er, at stadigt flere kunder ønsker at få en oplevelse – mental, fysisk eller begge dele – uanset om de shopper, tager på hotelophold, går til en kulturbegivenhed eller skal på restaurationsbesøg. 

Oplevelsesledelse vil i stigende grad vil gribe ind i alle former for ledelse, tilværelse og brands, og blive transformeret til en ny dimension inden for de næste 10-20 år.

Så der er næppe nogen tvivl om, at de konferencecentre, hoteller, restauranter, cafeer, diskoteker osv., der ledelsesmæssigt og organisatorisk er længst fremme, vil have væsentlige fordele for at opnå succes.

Ledelse af en oplevelsesvirksomhed er krævende og adskiller sig fra ledelse af mange andre virksomheder ved:

·     At der generelt er flere medarbejdere i forhold til omsætningen
·     At der ofte arbejdes i forskellige teams i forhold til vagtplaner og aktiviteter
·     At der skal leveres en ydelse, der ud over en håndgribelig ydelse som fx en overnatning eller salg af en vare også handler om at røre kundernes følelser

Så det er både et yderst spændende og krævende arbejde at være leder i en oplevelsesvirksomhed.

Hos Asnæs & Vangstrup har vi mange års erfaring i at hjælpe virksomheder og ledere med at performe effektivt i et konkurrencepræget oplevelsesmarked.

Vi hjælper hver eneste dag, ledere med at skabe gæsteoplevelser frem for en service. Det gør vi blandt andet at sætte ledere og mellemledere i branchen i stand til at håndtere det krydsfelt, der er i den traditionelle ledelse og over til den kreativitet der er brug for i en oplevelsesvirksomhed.

Ring endelig på telefon nummer 7023 4808 for at høre mere om, hvad oplevelsesledelse kan gøre for dig.

Thobias Laustsen