Mødeallergi

Af Gry Asnæs 

Jeg har lidt af en indrømmelse at give. Jeg har mødeallergi. Det vil sige det er ikke alle møder der giver mig allergi.  Det er kun møder der ikke lykkes at skabe fælles mål og virkelighed, men får mig til at sidde med en følelse af frustration, utilstrækkelighed eller blot spild af tid og ressourcer.

Møder er et vigtigt redskab til at koordinere forskellige meninger og finde fælles retning og handlinger på arbejdspladsen. Møder skal hjælpe til at udføre arbejdet, ved at inspirere hinanden, finde løsninger på vanskeligheder eller træffe valg og tage beslutninger i fællesskab. I en travl hverdag må vi bare indse, at det kan blive svært at samle alle og i en branche der altid er på og sjældent holder lukket må vi finde nye måder at mødes på.

Derfor er det sundt en gang i mellem at tage et mødetjek hvor alle møder bliver gennemgået for at sikre at vi holder de møder vi skal og at udbyttet er som vi ønsker det. Her er en lise til inspiration om få sat/opdateret jeres rammer for, hvordan i vil holde møder i jeres organisation.

  1. Hvordan og hvor ofte holder vi møder hos os?

  2. Hvilke overvejelser gør vi i forhold til, hvem der deltager?

  3. Hvilke overvejelser gør vi i forhold til mødets længde?

  4. Er der klarhed over mødernes mål?

  5. Kan vi afholde møder mere effektivt?

  6. Kan vi opnå større motivation ved vores møder?

  7. Hvad opfatter I som det ‘perfekte’ møde?

  8. Hvad skal der til hos os, for at der kan afholdes perfekte møder?

  9. Er der overblik og sammenhæng mellem alle møder, der afvikles i organisationen?

Det er vigtigt at evaluere de møder der holde. Der kan evalueres i forhold til to parametre udbytte og proces. Hvordan fungerede processen? Hvad var det bedste ved processen? Hvad skal vi holde fast i? Og er der noget, som vi skal gøre anderledes fremover? Samme spørgsmål er gode at bruge i forbindelse med udbytte. 

Der kan godt være et højt udbytte på trods af, at det har været en uinspirerede proces, men oftest er det sådan at en varieret og engagerende proces, vil medføre højere deltagelse og derved flere refleksioner og ideer, hvilket betyder, at udbyttet også forbedres. 

Det er derfor en god tradition at slutte mødet af med en kort runde, hvor mødet evalueres. Det er vigtigt at evalueringen ikke bliver udelukkende negativ, da det er demotiverende i forhold til fremtidige møder. Husk også at tage fat i hvad der fungerer godt på mødet, og som skal fastholdes, således at mødeplanlæggeren ikke mister energien. 

Gry Asnæs