Har I fælles opfattelse af virkeligheden?

Gry Asnæs, Partner Asnæs & Vangstrup

I virksomheder skabes vores virkelighed af den enkelte medarbejder, og i det samspil vi har med vores kollegaer.For at vi skal arbejde i samme retning, er vi nødt til at koble vores virkeligheder sammen. 

Når vi skal delagtiggøre hinanden i vores egen virkelighed – altså sådan som vi opfatter verden, så er vi afhængige af kommunikation. Kommunikation er den nødvendige lim i vores relation til andre mennesker og uden den, ville der ikke være fælles virkeligheder, men kun vores egen virkelighed.

Sproget er en vigtig del af kommunikationen, derfor er det vigtigt, at vi er bevidste om hvilke ord vi bruger, når vi taler om vores opfattelse af virkeligheden. Så vi skal altså bruge noget tid på at få fælles mål og virkelighed, hver dag vi kommer på arbejde.

Ved at koble os på hinandens virkeligheder kan vi forbedre vores kommunikation og samarbejde og få en fælles referenceramme og platform at handle ud fra.

Det er også vigtigt, at vi sikrer, at alle har samme virkelighedsopfattelse af hele virksomheden, ellers vil man være tilbøjelig til kun at have fokus på sine egne rutiner og egen afdeling, man vil arbejde i forskellige retninger, hvilket ikke tjener virksomhedens overordnede mål.

Nedenfor kan i se nogle forskellige aktiviteter, der er med til at skabe en fælles virkelighed i teamet:

  1. Hold jævnlige møder i teamet, det er med til at give fælles virkelighed

  2. Hold briefing før service

  3. Hold debrifing efter service

  4. Forklar når der opstår problemer eller konflikter, hvad du tænker og hvorfor

  5. Diskuter hvad der er vigtigt for jeres arbejde i teamet

  6. Lav i fællesskab en oplæringsprocedure for nye medarbejdere, det giver indblik i, hvad i oplever er vigtigt

Gry Asnæs