Feedback

Af Gry Asnæs 

Ledelse handler i høj grad om at kunne motivere sine medarbejder. En af de bedste motivationsredskaber er hvis man kan fortælle medarbejderen, hvad vedkommende er rigtig god til, og hvor han/hun har gjort en positiv forskel og hvor der er brug for forbedringer. 

Feedback har mange formål:

  • Du viser medarbejdere, at du lægger mærke til deres arbejde

  • Du viser at du værdsætter dem og deres indsats.

  • Du skaber positiv forstærkning. Det vil sige, at medarbejderne vil efterstræbe at gentage den handling, som du har værdsat gennem din positive feedback.

  • Du motiverer dem til at ville gøre det endnu bedre.

Nogle oplever, at det kan være svært at give en god og konstruktiv feedback. Det er en fordel for en organisation, hvis alle lærer at give feedback. Der kan i organisation være mange følelser på spil, særligt i en branche, hvor man i mange år har rummet en ’hård tone’ under dække af, at det er i orden, at der ryger en ’finke af fadet’, når der er travlt.

For mange mennesker og måske særligt i branchen kan det være grænseoverskridende at give og modtage feedback. Derfor har vi udarbejdet nogle gode råd i forhold til at give feedback. 

  • Tag udgangspunkt i den positive feedback, det er nemmere at tage i mod for modtageren. 

  • Du skal give kun feedback, når du har styr på dine følelser. Hvis du er vred eller ophidset, så vent til du er faldet lidt ned.

  • Hvis ikke du får en invitation til at give feedback, så spørg om modtageren vil have lidt feedback. På den måde får du forberedt modtageren, så han bliver mere åben og modtagelig for din feedback.

  • Feedback skal gives på det, man gør og ikke det man er. Der er en meget stor forskel på at gå efter personen eller at gå efter personens handlinger. 

  • Tag udgangspunkt i dig selv og din oplevelse og det du gerne selv vil sige til modtageren. Sig jeg oplever frem for ”man siger” eller ”vi er mange, der synes”.

  • Vær konkret. Modtageren kan ikke forholde sig til din feedback, hvis du pakker det alt for meget ind.

Gry Asnæs