Menukortets grafiske udformning giver hurtige resultater

Gry Asnæs 

Som jeg tidligere har beskrevet så giver en prisliste med retterne remset op over hinanden og prisen i højre kolonne ikke mange oplevelser. Menukort der er udført efter alle kunstens regler er en fantastisk oplevelse. Som gæst bliver man ført med kyndig hånd til at få den bedste oplevelse virksomheden kan præstere. 

En restaurants menukort, er et af de vigtigste kontaktpunkter til gæsten. Som alle andre kontaktpunkter skal virksomheden fokusere på at udnytte menukortet virkemidler optimalt. Gæsterne ser i gennemsnit 109 sekunder på menukortet. 109 sekunder er den tid som vi gæster bruger på at læse menukortet, overveje sine valg og træffe sin beslutning. Det er ikke meget. Dertil skal lægges at vi ofte samtidig koncentrer os om de samtaler som kører omkring bordet, ser på de andre gæster, oplever stemningen på stedet og derfor har vores opmærksomhed mange andre steder end på menukortet.

Derfor skal man være sikker på at gæsten har fokus på det vigtige. For at være sikker på at gæsten ikke spilder de dyrebare sekunder med at se på det forkerte, skal der være fokus på 

  •  Menukortets opsætning

  •  Menukortets længde

  • Menukortet overskuelighed

Det er dokumenteret, at man ved nogle simple grafiske fokuspunkter, kan sikre at menukortet bliver en aktive medspiller til gæstens oplevelse.

Placering:

Det er som bekendt heller ikke ligegyldigt hvor på kortet man vælger at sætte de retter m.v. som gæsten i hvert fald bør se.

De fleste mennesker læser ikke et menukort fra den ene ende til den anden. De ’scanner’ menukortet. Derfor er det vigtig for dig at vide hvor øjnene kigger hen først, så man kan placere de retter som man ønsker gæsten særlig skal bemærke på de steder hvor man ved at øjet ser.

Læseretning.png


Det er undersøgt at:

  • Gæstens hjerne anstrenger sig mest for at huske det første valg, og derfor er mest modtagelig for påvirkning der. 

  • Efterhånden som der bliver flere valg, bliver det sværere for gæsten at huske valgmulighederne

  •  Når det sidste valg kommer – som dermed også er det nyeste, vil gæstens hjerne igen anstrenge sig og være mest modtagelig for at lade sig påvirke.

Øjnemagneter:

Hvis man sætter en ramme omkring eller sætter et lille mærke ved en ret, skaber man også et særlig fokus på denne særlige ret. Det kan også være en fremhævning at ”husets specialitet” , ”dagens ret”.

Læsevenlighed:

Overskueligheden betyder også at man skal være opmærksom på læsevenligheden:

  • Skrifttype

  • Skrift størrelse

  • ’luft’ mellem linjerne

Asnæs og Vangstrup