Har i knas i vagtskiftet?

Af Gry Asnæs, partner, Asnæs & Vangstrup

Godt begyndt er halvt fuldendt. Et godt gammelt udtryk. Det at få en god start og en god afslutning på en vagt, har bevisligt et stor betydning for medarbejdertilfredsheden. Baggrunde er at vi grundlæggende som mennesker ønsker at føle os som en del af gruppen/flokken. Det er derfor vigtig hvordan vi byder hinanden velkommen til dagens arbejde.

Ved start og slut af hver vagt er vi særlig følsomme for stemninger, sprog, adfærd m.v. En god start og slutning giver størst motivation og effektivitet på hele vagten. Jeg talte med en receptionist, der fortalte at når hun mødte ind på vagt ved 11-tiden kunne hun godt føle sig udenfor. De andre havde måske haft en meget travl udtjekning og var fyldt op med arbejdsopgaver. Og hendes oplevelse var, at hvis ingen lige gjorde sig ulejlighed med at fortælle hvordan dagen havde været indtil nu og hvor hun kunne gøre størst nytte, var det svært for hende at komme ind i arbejdsrytmen med de andre i optil flere timer.

Måske man ved lejlighed kan reflektere over:

 • Hvordan hilser du på teamet? Hvordan og til hvem siger du farvel?

 • Hvordan hilser teamet på dig, når du møder ind?

 • Hvem har ansvaret for feedback til teamet efter dagens arbejde?

Det er heller ikke ualmindeligt at der opstår gnidninger i forbindelse med et vagtskifte.  Vi hører at der bruges tid og kræfter på spørgsmål som:

 • Kan man nu være sikker på, at alt er overdraget som det skal være?

 • Hvorfor bliver vagten altid overdraget til mig på den måde, så jeg står med alt balladen?

 • Hvorfor mangler de altid lige at gøre det sidste?

Praktiske rutiner kan skabe vagtskifte uden eller med meget få problemer. Man kan spare mange kræfter på at have nogle faste standarder ved hvert vagtskifte, så alle har tryghed for, hvordan de igangværende projekter bliver afleveret. I kan lave en rutine ved at svare på nedennævnte spørgsmål for hvert sted i virksomheden hvor der sker et vagtskifte:

 •  Hvem sørger for at alle informationer om dagens arbejde overdrages?

 • Kan I med forel lave tjeklister, så alle kan se, hvad der gjort og hvad der mangler?

 •  Hvordan kan I bedst og hurtigt fortælle, hvorfor I ikke har nået de ting som I plejer/burde?

 • Hvordan gør I jer parate til at overtage en vagt – omklædning, toiletbesøg m.v.?

 • Hvad er det første I skal gøre, når I møder ind på vagten?

 • Hvordan ved du, hvad din rolle er i dagens vagtteamet?

Gry Asnæs