image.png

Afgangsprojekt

På afgangsfaget samles alt, hvad du har lært på uddannelsen, i et stort afgangsprojekt af akademisk karakter. Vi arbejder derfor med metode, analyse og skriftlighed.


METODE

Udbyttet

Du kan indsamle og validere data på en sådan måde, at problemstillingen belyses på bedste vis.

Fordelene

 • Du kender til forskellige interviewformer, og ved hvornår og hvordan de anvendes

 • Du forstår forskellen på kvalitative og kvantitative data

 • Du forstår forskellen på primære og sekundære data

 • Du ved, hvordan du indsamler data, og hvordan du forholder dig kritisk til egen metode

 • Du kan omsætte data til empiri og formidle din viden visuelt

Hvad lærer du blandt andet

Interview teknikker, observationer, statistik, sporbarhed, bias, grafiskfremstilling, transskribering, kodning.


ANALYSE

Udbyttet

Du kan analysere problemfeltet på en velargumenteret og videnskabelig måde.

Fordelene

 • Du ved, hvilke tilgange du kan vælge for at løse sådan en opgave

 • Du kan sammenligne og redegøre for fundne data

 • Du kan argumentere sagligt og struktureret

 • Du forstår at sammenkoble teori med praksis skriftligt

 • Du kan forholde dig kritisk til egen rolle og perspektiv

Hvad lærer du blandt andet:

Argumentation, analyseformer og tilgange, opbygning af analyseafsnit.


SKRIFTLIGHED

Dit udbytte

Du kan formulere en lang skriftlig opgave på akademisk niveau.

Dine fordele

 • Du har viden om, hvordan du disponerer indholdet

 • Du har lært at planlægge skriveprocessen

 • Du har lært at skrive akademisk og bygge opgaven på et sagligt grundlag

 • Du har lært at formulere dine konklusioner tydeligt

Hvad lærer du blandt andet

Planlægningsværktøjer, tidsmatrice, skriftlig dansk.


Asnæs_07-12-2018_Corporate4858.jpg

Underviseren

Nille Presskorn er underviser på dette kursus. Nille har en indgående viden om alle modulerne, og er derfor skarp til at sikre at du bliver udfordret samtidig med at hun støtter dig når du arbejder med din opgave.

Du kan se mere om Nille ,når du trykker på ‘Vores team’.


Om Undervisningen

Hos os møder du dedikerede undervisere med indsigt i – og forståelse for – hospitalitybranchen.

Vi følger din læringsproces tæt og giver løbende feedback, ligesom du, i og uden for undervisningslokalet, kan sparre og udveksle erfaringer med kolleger fra samme branche.

Vi tager udgangspunkt i jeres dagligdag og lægger vægt på en levende og involverende undervisning. Alt sammen for at sikre en høj læring og styrke din selvindsigt, så du kan skabe resultater her og nu.

AV_Lederuddannelsens Afgangsprojekt.png

download produktblad her


 • Afgang er et certificeret akademiforløb, der udløser 10 ECTS point.

 • Vi samarbejder med Erhvervsakademiet Sydvest og Erhvervsakademiet Dania


Praktisk

Du skal have 50 ETCS point allerede. Har du ‘gamle’ uddannelser hjælper dig med at afklare om du kan tage afgangsprojekt. Undervisningen foregår i vores lokaler på Holte Stationsvej 14, 2840 Holte (lige ved S-tog og gratis parkering, hvis du er i bil).

Datoerne i foråret 2020 er:

26.  Februar

27.   Februar

11. Marts

12.   Marts

23.   Marts

24.   Marts

14.   April

15.   April

24.  April – eksamen/afslutningspræsentation

Vi har et hold hver halve år – næste gang er til efterår 2020.

Kurset koster 18.800 kr. ex moms, forplejning og materialer.

Vi hjælper dig med at afdække tilskud og refusioner – kontakt os også, selv om du ikke helt har bestemt dig. Skriv eller ring til os og hør, hvad det betyder konkret for dig.

Video

Her er videoer fra tidligere deltagere

Tilmelding eller spørgsmål

Ønsker du mere information, at tilmelde dig eller har du spørgsmål til kurset, så skriv til uddannelse@asnaes-vangstrup.dk eller ring på 7023 4808.

Du kan også udfylde formularen nedenstående.

Vælg *